Pas­sar näs­tan al­la tom­ter

Leva & Bo - - Guide -

11 Den klas­sis­ka, tid­lö­sa for­men pas­sar näs­tan al­la tom­ter. Clas­sic finns i fle­ra stor­le­kar, från 2,5 × 5 me­ter upp till 12,5 × 25 me­ter. Dess­utom kan den som tyc­ker om att dy­ka från tram­po­lin gläd­jas åt att Clas­sic finns med djup­del.

Mo­dell: Clas­sic ori­gi­nal.

Stor­lek: 3 × 6 me­ter.

Djup: 1,35 me­ter.

Pris: Från 94 750 kro­nor.

In­fo: folk­pool.se, 08­-- 554 810 00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.