SKRIV­BORD

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

8 I den lil­la skriv­hör­nan sit­ter­Ma­til­da när hon ad­mi­ni­stre­rar sitt fö­re­tag, men ald­rig när hon job­bar kre­a­tivt. Hen­nes prints ”Light as a fe­at­her” och ”Fall­frukt”, finns att kö­pa i vår nya web­bu­tik – LE­VA&BO Shop­ping.

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.