Ro­man­tiskt med trä och mju­ka pasteller

Leva & Bo - - Innehåll -

Sof­fa Karl­stad, 2 995 kro­nor, Ikea, soff­kläd­sel Loo­se fit ur­ban, 5 999 kro­nor, Be­mz. Kud­dar från väns­ter: grå­mönst­rad kud­de från Lid­by, 749 kro­nor, Royal de­sign. Kud­de Mak­ra­me, 399 kro­nor, In­dis­ka. Ro­sa lin­ne­kud­de, 40 × 70 cen­ti­me­ter, 1 500 kro­nor, Gar­bo in­te­ri­or. Gråtur­kos kud­de, 795 kro­nor, Norr­ga­vel. Mönst­rad ro­sa och bei­ge kud­de från Day ho­me, 819 kro­nor, Posh living. Pläd, 2 300 kro­nor, Gar­bo in­te­ri­or. Soff­bord i vit­ol­jad ek, från 2 100 kro­nor, i set om två, Norr­ga­vel. Stor glas­vas Pal­lo, 4 000 kr, Gar­bo in­te­ri­or. Pi­e­de­stal, 13 000 kro­nor, Gar­bo in­te­ri­or. Kru­ka med zebror, 995 kro­nor, Flo­rist­kom­pa­ni­et. Stor ter­ra­kot­takru­ka, 299 kro­nor, Blomsterlandet. Tav­la, fo­to­gra­fi av fo­to­graf Carl Bengts­son, 19 500 kro­nor, tav­la från He­lené Sch­jerf­beck, 3 500 kro­nor, bå­da från Gar­bo in­te­ri­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.