Vik­to­ria i Umeå mix­ar mo­dernt och vin­tage

Leva & Bo - - Innehåll -

Vik­to­ria äls­kar in­red­ning. Till­sam­mans med sam­bon Erik har hon flyt­tat väg­gar och fix­at he­la hu­set.

– Min in­red­nings­stil är en mix av mo­dernt, vin­tage och DIY. In­spi­ra­tio­nen kom­mer till stor del från Instagram, sä­ger hon.

3 LÄSHÖRNA ”Få­töl­jen i var­dags­rum­met är från Si­ka-de­sign, jag vann den i en täv­ling på Instagram!”

Här bor: Vik­to­ria Ve­din, 29, Erik Holm­gren, 30, Wil­helm, 3, och Ju­lie, 1. Gör: Vik­to­ria är för­s­kol­lä­ra­re och dri­ver barn­bu­ti­ken Num­mer­tio.se. Erik är egen­fö­re­ta­ga­re. Hem­met: Ett 50-tals­hus på 78 kvadrat­me­ter ut­an­för Umeå. Instagram: @bara­vic­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.