TRIVS I SOL

Leva & Bo - - Fint I Trädgården -

5Väx­er tätt med gans­ka hö­ga stäng­lar. Trivs i so­ligt lä­ge och i san­dig jord och slår ut i gu­la blom­mor i ju­ni–ju­li. Pas­sar även rik­tigt sma­la b­ergs­skre­vor och and­ra svå­ra od­lingss­plat­ser. Se­dum ac­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.