FINNS I FLE­RA FÄR­GER

Leva & Bo - - Fint I Trädgården -

9Väx­ten kan bli upp till 30 cen­ti­me­ter hög och dess blom­mor och blad bil­dar en mat­ta. Myc­ket söt sten­par­ti­växt som blom­mar i maj– ju­ni. Finns i vi­ta i sor­ter som he­ter Al­ba el­ler Tu­re. De rö­da har namn som Pe­ter Pan el­ler Ro­sen­zwerg. De ro­sa he­ter Ly­dia el­ler ­Ro­sen­skim­mer. Sax­i­fra­ga x arendsii

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.