Grädd­tår­ta med jord­gub­bar

Leva & Bo - - Godaste Fikat -

10–12 por­tio­ner Bott­nar: • 3 ägg • 3 dl strö­soc­ker • 100 g smör • 1 dl mjölk • 4 dl ve­te­mjöl • 2 tsk bak­pul­ver • 1 tsk va­nilj­soc­ker • smör och strö­bröd till for­men Va­niljkräm: • 50 g äggu­lor (3 styc­ken) • 7 g ve­te­mjöl (knappt 1 msk) • 12 g maj­se­na (1 msk) • 50 g strö­soc­ker (cir­ka ½ dl) • ½ va­nilj­stång • 2 ½ dl mjölk • ¾ dl visp­gräd­de • 35 g smör, mjukt Fyll­ning: • ½–1 dl jord­gubbs­sylt Till gar­ne­ring: • 300 g jord­gub­bar • 5 dl visp­gräd­de

1 Sätt ug­nen på 175 gra­der. Smörj och bröa en spring­form, cir­ka 20 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter.

2 Vis­pa ägg och soc­ker vitt och pö­sigt. Smält smö­ret och häll i mjöl­ken. Blan­da al­la tor­ra in­gre­di­en­ser och sik­ta. Häll i och var­va väts­kan och de tor­ra in­gre­di­en­ser­na i äggsme­ten.

3 Häll upp sme­ten i for­men och gräd­da i cir­ka 45–50 mi­nu­ter, känn med en stic­ka att ka­kan är fär­dig. Låt ka­kan vi­la ett par mi­nu­ter i for­men och vänd se­dan upp den på ett fat.

4 Va­niljkräm: Vis­pa ihop äggu­lor, ve­te­mjöl, maj­se­na och hälf­ten av sock­ret.

5 De­la va­nilj­stång­en på läng­den, skra­pa ur frö­na. Lägg stång och frön i en ka­strull. Häll på mjöl­ken och gräd­den. Till­sätt res­ten av sock­ret och ko­ka upp.

6 Häll i hälf­ten av grädd­mjöl­ken i äggu­lor­na och häll se­dan till­ba­ka allt i ka­strul­len. Vis­pa kraf­tigt och sjud tills krä­men har tjock­nat. Häll över krä­men i en skål och rör i smö­ret. Täck med plast­film och låt sval­na. Sätt in i ky­len tills krä­men är kall.

7 Mon­te­ra tår­tan: De­la soc­kerka­kan i tre bott­nar. Bred sylt över den förs­ta bot­ten. Lägg på näs­ta bot­ten och lägg på va­niljkrä­men. Lägg på den sista bot­ten.

8 Vis­pa gräd­den och bred över tår­tan. Gar­ne­ra med jord­gub­bar. Vill du ha tun­na­re bott­nar kan du de­la den i fy­ra bott­nar och läg­ga till ett la­ger jord­gubbs­sylt.

KLAS­SI­KER. Grädd­tår­ta med jord­gub­bar hör som­ma­ren till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.