Shop­ping.

Bäs­ta pry­lar­na för en som­mar i träd­går­den

Leva & Bo - - Innehåll - Av KA­TA­RI­NA FORS­BERG

1 På som­ma­ren pas­sar det bra att sät­ta ut fu­kon­trä­den. Allt från House doctor. 2 Luktär­ten Pri­ma bal­le­ri­na blir ro­sa i två ny­an­ser, 69 kro­nor, Ze­tas träd­gård. 3 Prak­tisk korg till löv och ogräs, 179 kro­nor, Grann­går­den. 4 Kvadra­tisk od­lings­lå­da på hjul, en­kel att flyt­ta, här i be­hand­lat järn som ros­tar till en vac­ker pa­ti­na, från 812 kro­nor, LE­VA&BO Shop­ping. 5 Snygg vat­ten­kan­na i zink, 179 kro­nor, Blomsterlandet. 6 Re­jä­la ar­bets­hands­kar som skyd­dar hän­der­na, 19 kro­nor, Rus­ta. 7 Plats för kru­kor­na på hylla i trä, 699 kro­nor, Åh­léns. 8 Pris­värd yt­ter­kru­ka i plåt, 39 kro­nor, Rus­ta. 9 Låg och vid be­tong­kru­ka, 299 kro­nor styck, Blomsterlandet.

1

3 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.