Frå­ga oss.

Re­dak­tö­rer­na sva­rar på lä­sar­nas frå­gor

Leva & Bo - - Innehåll -

Hem­ma hos Ma­ria i Lim­hamn do­mi­ne­rar det na­tur­re­na, enk­la, do­va och nor­dis­ka med fär­ger som vitt, svart och bei­ge.

– Men stund­tals, spe­ci­ellt så här års, kan jag få ett in­fall och ta in en ac­cent­färg.

SKRIV­BORD

3 ”Vår kre­a­ti­va yta har ljusin­släpp från al­ta­nen. Bok­hyl­lan age­rar prak­tisk för­va­ring.”

PRAK­TISK

1 ”Den prak­tis­ka ste­gen i trä ger en varm käns­la mot den grå­må­la­de väg­gen.” VIT HYLLA

2 ”String­hyl­lan är ärvd och har fått ny färg. De­tal­jer­na byts ut ef­ter tyc­ke, smak och sä­song.”

Här bor: Ma­ria, 33, An­ders, 36, Sel­ma, 7, och An­ton, 5 år. Gör: Häl­so- och sjuk­vårdsad­mi­nist­ra­tör. Hem­met: Rad­hus på 116 kvadrat­me­ter i Lim­hamn i Mal­mö. Instagram: @ miss­green83.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.