Var hit­tar jag kak­tu­sen?

Hej! jag har länge le­tat ef­ter en fin pryd­nads­kak­tus och i LE­VA & BO num­mer 20 ser jag en på si­dan 9. Jag vill gär­na ve­ta var jag kan kö­pa den. Tack för al­la ro­li­ga tips jag har fått ge­nom tid­ning­en!

Leva & Bo - - Fråga Oss - ANNMARI

Svar: Den grön­blå kak­tu­sen kom­mer från Blooo­ming­vil­le. Den finns bland an­nat hos De­sig­non­li­ne.se och kos­tar 329 kro­nor, men då får man även med en till pors­lins­kak­tus med ett an­nat ut­se­en­de.

EXOTISKT. Den grön­blå pryd­nads­kak­tu­sen kom­mer från Bloo­ming­vil­le.

TAGGIGA. Söt pryd­nads­kak­tus, 329 kro­nor för två, De­sig­non­li­ne.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.