Hur får jag bort ­mat­res­ter i gry­tan?

Jag brän­de vid ma­ten i min Le Creu­set-gry­ta med emalj­be­lägg­ning. Hur får jag bort de fast­brän­da mat­res­ter­na?

Leva & Bo - - Fråga Oss - CATARINA

Svar: En­ligt fö­re­ta­gets bruks­an­vis­ning ska man först prö­va att fyl­la gry­tan med varmt vat­ten och lå­ta stå i blöt i 15 mi­nu­ter, och där­ef­ter för­sö­ka få bort res­ter­na. Men an­vänd in­te hår­da skur­svam­par el­ler ren­gö­rings­me­del som kan ska­da gry­tan. Den kan ock­så dis­kas i ma­skin.

KLAS­SI­KER. Le Creu­set-gry­tan kan dis­kas i ma­skin, men tål in­te hår­da svam­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.