SOLA I SKÖN GUNGA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Sol­gunga i ty­get Bugs & but­ter­fli­es de­sig­nad av Nad­ja We­din. En sol­gunga är kon­stru­e­rad för att an­pas­sa sig till di­na rö­rel­ser och kropps­form. Av ol­jad ask och skydds­be­hand­lad bo­mulls­can­vas, 3 400 kro­nor, Sol­gunga.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.