Bjud på här­li­ga smör­gå­står­tor

Det har bli­vit li­te av en svensk na­tio­nal­rätt. In­te så kons­tigt, det är ju så gott! För det finns väl in­te nå­got go­da­re än sval smör­gå­står­ta? Pro­va nå­gon av vå­ra nya va­ri­an­ter.

Leva & Bo - - Gott & Lyxigt - Av KRISTI­NA ERIKS­SON Foto ÅSA DAHLGREN

Sillsmör­gå­står­ta med apel­sin & ba­si­li­ka

6 bi­tar • 12 ski­vor form­frans­ka Lök- & apel­sin­fyll­ning: • 150 g av­run­nen lök­sill • ½ kru­ka ba­si­li­ka, fin­hac­kad • ½ apel­sin, fin­ri­vet skal • 2 dl tur­kisk yog­hurt • 1 dl ma­jon­näs • salt och pep­par Po­ta­tis- & Phi­la­del­p­hi­a­fyll­ning: • 250 g po­ta­tis, kokt kall (3 mind­re

po­ta­ti­sar) • 100 g Phi­la­del­p­hi­a­ost • 2 dl tur­kisk yog­hurt • 1 röd­lök, fin­hac­kad • salt och pep­par Gar­ne­rings­kräm: • 1 ½ dl ma­jon­näs • 1 ½ dl tur­kisk yog­hurt Till gar­ne­ring: • blad­per­sil­ja • 250 g lök­sill, av­run­nen • apel­sin­ski­vor, skur­na i kvar­tar • röd­lök, sku­ren i ring­ar

1 Skär sil­len i små bi­tar. Blan­da sill, ba­si­li­ka, apel­sin­skal, tur­kisk yog­hurt och ma­jon­näs i en bun­ke. Sma­ka av med salt och pep­par.

2 Skär po­ta­ti­sen i små tär­ning­ar. Blan­da Phi­la­del­p­hia, tur­kisk yog­hurt, röd­lök, salt och pep­par i en bun­ke. Rör för­sik­tigt ner po­ta­ti­sen.

3 Kantskär bröd­ski­vor­na. Lägg tre i rad på en bricka. Bred på hälf­ten av lök- och apel­sin­fyll­ning­en. Täck med ett la­ger bröd. Lägg bröd- ski­vor­na så att skar­var­na för­skjuts, så som man läg­ger te­gel.

4 Bred på ett tjockt la­ger av po­ta­tis- och Phi­la­del­p­hi­a­fyll­ning­en.

5 Täck med ett la­ger bröd och bred på den res­te­ran­de lök- och apel­sin­fyll­ning­en. Av­slu­ta med bröd­ski­vor.

6 Blan­da ma­jon­näs och tur­kisk yog­hurt i en bun­ke och bred det över och run­tom he­la tår­tan.

7 Gar­ne­ra med blad­per­sil­ja på si­dor­na. Top­pa med lök­sill, apel­sin- ski­vor, röd­lök och mer blad­per­sil­ja.

Kyck­ling­tår­ta med ­pick­la­de grön­sa­ker

12 bi­tar • 24 ski­vor form­frans­ka Kyck­ling­fyll­ning: • 1 kyck­ling, gril­lad • 1 burk pick­la­de grön­sa­ker

(250 g av­run­na) • 2 ½ dl ma­jon­näs • 2 ½ dl grädd­fil • 1 ½ tsk cur­ry • 1 tsk sam­bal oe­lek • 2 vit­löks­klyf­tor • salt och pep­par Ost- & per­sil­je­fyll­ning: • 3 dl väs­ter­bot­ten­sost, ri­ven • 2 dl grädd­fil • 1 dl blad­per­sil­ja, fin­hac­kad • ½ ci­tron, fin­ri­vet skal • salt och pep­par Gar­ne­rings­kräm: • 2 ½ dl ma­jon­näs • 2 ½dl grädd­fil Till gar­ne­ring: • 2 gur­kor • ½ kyck­ling, gril­lad • 300 g ost­ski­vor • 1 burk pick­la­de grön­sa­ker • (250 g av­run­na) blad­per­sil­ja

1 Ren­sa och skär kyck­ling­en i tär­ning­ar. Fin­för­de­la de pick­la­de grön­sa­ker­na nå­got.

2 Blan­da kyck­ling, pick­la­de grön­sa­ker, ma­jon­näs, grädd­fil, cur­ry, sam­bal oe­lek, pres­sad vit­lök, salt och pep­par i en bun­ke.

3 Blan­da ost, grädd­fil, per­sil­ja, ci­tron­skal, salt och pep­par i en an­nan bun­ke.

4 Skär bort kan­ter­na på bröd­ski­vor­na. Lägg tre bröd­ski­vor på läng­den och två på bred­den på en bricka. Bred på hälf­ten av kyck­ling­fyll­ning­en.

5 Täck med bröd­ski­vor. Lägg dem så att de täc­ker skar­var­na, som man läg­ger te­gel det gör att smör­gå­står­tan hål­ler ihop bätt­re.

6 Täck med ett la­ger av ost- och per­sil­je­fyll­ning­en. Lägg på ett la­ger med bröd­ski­vor och täck med det sista av kyck­ling­fyll­ning­en.

7 Täck med de sista bröd­ski­vor­na. Blan­da ma­jon­näs och grädd­fil och bred det ovan­på och run­tom. Det ska va­ra ett tunt la­ger med gar­ne­rings­krä­men på si­dor­na, tar man för myc­ket ris­ke­rar det att ra­sa ner.

8 Skär gur­kan i tun­na sta­var och sätt dem på si­dor­na av tår­tan.

9 Ren­sa och skär kyck­ling­en i tär­ning­ar. Gör rul­lar av os­ten, even­tu­ellt be­hövs det tand­pe­ta­re för att de ska sit­ta ihop.

10 Lägg ostrul­lar­na ovan­på tår­tan och strö på kyck­ling och av­run­na pick­la­de grön­sa­ker. Gar­ne­ra med blad­per­sil­ja.

Smör­gå­står­ta från Ita­li­en med sa­la­mi & pin­jenöt­ter

Vill du äta ve­ge­ta­riskt – er­sätt sa­la­min med sol­tor­ka­de to­ma­ter och kro­närts­kocks­hjär­tan. 12 bi­tar • 1 stort lant­bröd el­ler sur­degs­bröd, cir­ka 20 × 35 cen­ti­me­ter To­mat- & pin­jenöts­fyll­ning: • 150 g sol­tor­ka­de to­ma­ter,

av­run­na • 6 dl tur­kisk yog­hurt • 100 g pin­jenöt­ter • 1 ci­tron, fin­ri­vet skal • salt och pep­par Oliv- & Phi­la­del­p­hi­a­fyll­ning: • 150 g Phi­la­del­p­hi­a­ost • 100 g grö­na oli­ver med

pi­mi­en­to, av­run­na • salt och pep­par Till gar­ne­ring: • 200 g sa­la­mi­ski­vor • ½ burk ma­ri­ne­ra­de

­kro­närt­skoc­kor • 100 g grö­na oli­ver, av­run­na • 2 msk pin­jenöt­ter • blad­per­sil­ja el­ler an­nan ört

1 Skär to­ma­ter­na i rik­tigt små bi­tar och blan­da dem med tur­kisk yog­hurt, pin­jenöt­ter, ci­tron­skal, salt och pep­par i en bun­ke.

2 Mixa Phi­la­del­p­hi­a­ost och grö­na oli­ver i en an­nan bun­ke med hö­ga kan­ter. An­vänd en stav­mix­er el­ler en mat­be­re­da­re. Sal­ta och pepp­ra.

3 Skär bort den hår­da bott­nen på brö­det, det ska in­te an­vän­das. De­la res­ten av brö­det på läng­den så att det blir 3 gans­ka tun­na bott­nar. Den övers­ta skor­pan av brö­det ska du in­te hel­ler att an­vän­da.

4 Lägg den ned­re bott­nen på en bricka. Bred på knappt ⅔ av to­mat- och pin­jenöts­fyll­ning­en.

5 Täck med en bot­ten till och bred på oliv- och Phi­la­del­p­hi­a­fyll­ning­en. Av­slu­ta med den sista bot­ten och res­ten av to­mat- och pin­jenöts­fyll­ning­en.

6 Gör rul­lar av sa­la­min och lägg dem ovan­på till­sam­mans med av­run­na kro­närt­skoc­kor, oli­ver och pin­jenöt­ter. Av­slu­ta med att läg­ga på blad­per­sil­ja el­ler an­nan ört.

”Gar­ne­ring­en är a och o – en smör­gå­står­ta ska va­ra omöj­lig att mot­stå”

Räk­smör­gå­står­ta med li­me & chi­li

10 bi­tar • 6 hal­vor Polar­bröd Räk­fyll­ning: • 500 g oska­la­de rä­kor el­ler 200 g

ska­la­de rä­kor, MSC-märk­ta • 2 dl crè­me fraiche • ½ dl ko­ri­an­der, fin­hac­kad • 1 li­me, fin­ri­vet skal • 2 vit­löks­klyf­tor • ½ röd chi­li, fin­hac­kad • salt och pep­par Avo­ka­do­fyll­ning: • 2 avo­ka­dor • 1 to­mat • 1 dl crè­me fraiche • ½ msk pres­sad li­me • salt och pep­par Gar­ne­rings­kräm: • 2 dl crè­me fraiche • Till gar­ne­ring: • 500 g oska­la­de rä­kor el­ler 200 g

ska­la­de rä­kor • 2 avo­ka­dor • 150 g cock­tail­to­ma­ter • 2 msk sal­lads­lök, finsku­ren • li­me­ski­vor

1 Ska­la rä­kor­na och hac­ka dem nå­got. Lägg crè­me fraichen i en bun­ke och kör den med en el­visp. Först blir crè­me fraichen tunn men ef­ter en stunds vis­pan­de tjock­nar den.

2 Blan­da crè­me fraiche, rä­kor, ko­ri­an­der, li­me­skal, pres­sad vit­lök, chi­li­frukt, salt och pep­par.

3 Mo­sa avo­ka­don och skär to­ma­ten i små bi­tar.

4 Blan­da avo­ka­do, to­mat, crè­me fraiche, li­me, salt och pep­par i en an­nan bun­ke.

5 Lägg 2 bröd­hal­vor kant i kant på en bricka. Bred på räk­fyll­ning­en.

6 Täck med 2 bröd­hal­vor. Lägg dem så att skar­var­na för­skjuts nå­got, då hål­ler tår­tan ihop bätt­re.

7 Täck med avo­ka­do­fyll­ning­en och de sista polar­brö­den.

8 Vis­pa crè­me fraiche med en el­visp så att den blir tjock och bred den se­dan ovan­på den övers­ta po­lar­ka­kan.

9 Ska­la rä­kor­na. Skär avo­ka­don i tär­ning­ar och to­ma­ter­na i ski­vor. För­de­la rä­kor, avo­ka­do, to­ma­ter, lök och li­me ovan­på.

10 Lägg ihop smör­gå­står­tan strax in­nan den ser­ve­ras, an­nars ris­ke­rar avo­ka­don att bli brun.

LAX & RÄ­KOR. Ski­vor av gra­vad lax täc­ker den här här­li­ga tår­tan som gar­ne­ras med ägg och rä­kor.

SILL & APEL­SIN. En fyll­ning av po­ta­tis och Phi­la­del­p­hi­a­ost gör smör­gås­stub­ben saf­tig.

KYCK­LING. Ostrul­lar, kyck­ling­bi­tar och pick­la­de grön­sa­ker blir snyggt till­sam­mans med gurk­sta­var.

RÄ­KOR & LI­ME. Polar­bröd­tår­tan med rä­kor gar­ne­ras med avo­ka­do, to­ma­ter, sal­lads­lök och li­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.