Ljuv­ligt gott med jord­gub­bar

Dags att fros­sa i det rö­da gul­det. Njut av en klas­sisk grädd­tår­ta, el­ler en för­fö­risk chee­seca­ke top­pad med vit cho­klad och jord­gub­bar. Så gott att du in­te vil­la läm­na mins­ta smu­la kvar på fa­tet!

Leva & Bo - - Vintest - Av ELI­SA­BETH JO­HANS­SON Foto CHRISTI­NA SUNDIEN

Fru­sen jord­gubb­s­chee­seca­ke

cir­ka 10 bi­tar Bot­ten: • 13 di­gesti­vekex • 75 g smör Fyll­ning: • 300 g Phi­la­del­p­hi­a­ost • 3 äggu­lor + 3 ägg­vi­tor • 1 ½ dl strö­soc­ker • 1 tsk va­nilj­soc­ker • 1 ci­tron, fin­ri­vet skal • 1 ¾ dl jord­gubbspuré, mix­a­de

jord­gub­bar • 3 dl visp­gräd­de Cho­klad­dop­pa­de jord­gub­bar: • 75 g vit cho­klad • 200 g jord­gub­bar Vit cho­klad­ga­nach: • 100 g vit cho­klad • 1 dl visp­gräd­de Att pud­ra över: • 1–2 msk flor­soc­ker

1 Mixa kex­en. Smält smö­ret och mixa ner i smu­lor­na.

2 Täck bot­ten av en spring­form, cir­ka 20 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter och 7–8 cen­ti­me­ter hög kant, med drygt hälf­ten av smu­lor­na. Plat­ta till smu­lor­na med bak­si­dan av en sked.

3 Sätt in for­men i fry­sen un­der ti­den som du gör fyll­ning­en.

4 Fyll­ning: Vis­pa Phi­la­del­p­hi­a­ost, äggu­lor, strö­soc­ker och va­nilj­soc­ker tills det blir en fluf­fig smet och sock­ret har löst sig. Till­sätt ri­vet ci­tron­skal och jord­gubbspuré (spa­ra 2 msk av purén).

5 Vis­pa gräd­den i en skål och ägg­vi­tan i en se­pa­rat skål. Vänd i gräd­den och ägg­vi­tan.

6 Häll i hälf­ten av fyll­ning­en i for­men. Strö över res­ten av smu­lor­na, drop­pa i li­te av jord­gubbs­purén på kan­ter­na av for­men och häll för­sik­tigt i res­ten av fyll­ning­en. Sätt in tår­tan i fry­sen i minst 6 tim­mar.

7 Hac­ka cho­kla­den och smält i mikron. Rör om emel­lanåt. Lägg ett bak­plåts­pap­per på en plåt. Dop­pa ¾ av jord­gub­bar­na i cho­kla­den och lägg på bak­plåts­papp­ret.

8 Hac­ka cho­kla­den fint och lägg den i en skål. Ko­ka upp gräd­den och häll över cho­kla­den. Rör tills all cho­klad har smält. Låt cho­klad­ga­nachen sval­na. Bred ga­nachen över tår­tan och gar­ne­ra med jord­gub­bar­na.

9 Pud­ra flor­soc­ker över tår­tan och ser­ve­ra.

Ugns­ba­ka­de jord­gub­bar med par­fait & kladd­ka­ka

4 por­tio­ner • 1 l jord­gub­bar • 2–3 msk ko­kos­soc­ker • ½ tsk ing­e­fä­ra, tor­kad och mald Ko­kospar­fait: • 2 dl visp­gräd­de • 3 äggu­lor • ¾ dl flor­soc­ker • 1 dl ko­kos­gräd­de Till­be­hör: • 2 bi­tar kladd­ka­ka • ½ dl ko­ko­schips, ros­ta­de

1 Sätt ug­nen på 175 gra­der.

2 Snop­pa jord­gub­bar­na, spa­ra sex styc­ken till gar­ne­ring. Lägg res­ten av jord­gub­bar­na i en ugns­form och strö på ko­kos- soc­ker och tor­kad, mald ing­e­fä­ra.

3 Sätt in i ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter tills sock­ret har smält. Ta ut och låt sval­na.

4 Vis­pa gräd­den. Vis­pa gu­lor­na med flor­sock­ret. Vis­pa ko­kos­gräd­den och vänd i gräd­den.

5 Skär kladd­ka­kan i bi­tar. Var­va kladd­ka­ka, ko­kospar­fait och li­te av jord­gub­bar­na i glas­bur­kar el­ler por­tions­for­mar. Sätt in gla­sen i fry­sen i minst 5–6 tim­mar.

6 Gar­ne­ra var­je glas med färs­ka jord­gub­bar, ko­ko­schips och ser­ve­ra res­ten av de ugns­ba­ka­de jord­gub­bar­na i en skål bred­vid.

”Vis­pad gräd­de och van­lij­glass är fan­tas­tisk gott till de ro­li­ga spet­ten”

Jord­gubbs­spett & kar­de­mum­ma­ka­ka

4 por­tio­ner Kar­de­mum­ma­ka­ka: • 3 ägg • 3 dl strö­soc­ker • 100 g smör • 1 dl mjölk • 4 dl ve­te­mjöl • 2 tsk bak­pul­ver • 1 tsk va­nilj­soc­ker • 1 ½ tsk kar­de­mum­makär­nor,

mal­da i mor­tel • smör och strö­bröd till for­men Spett: • 16 sto­ra marsh­mal­lows • 12 jord­gub­bar, de­la­de på mit­ten • 4 ski­vor kar­de­mum­ma­ka­ka,

skur­na i bi­tar Till­be­hör: • 4 msk fly­tan­de ho­nung • 1 l va­nilj­glass • 2 dl visp­gräd­de

1 Sätt ug­nen på 175 gra­der. Smörj och bröa en soc­kerkaks­form. Vis­pa ägg och soc­ker tills det är vitt och pö­sigt.

2 Smält smö­ret och häll i mjöl­ken.

3 Blan­da al­la tor­ra in­gre­di­en­ser och sik­ta ge­nom en sil.

4 Häll i och var­va väts­kan och de tor­ra in­gre­di­en­ser­na i äggsme­ten. Häll upp sme­ten i for­men och gräd­da i cir­ka 45–50 mi­nu­ter, känn med en stic­ka att ka­kan är fär­dig. Låt ka­kan vi­la ett par mi­nu­ter i for­men och vänd se­dan upp den på ett fat.

5 Var­va jord­gub­bar, marsh­mal­lows och kar­de­mum­ma­ka­ka på spet­ten.

6 Bränn för­sik­tigt marsh­mal­low­sen på spet­ten med en ga­sol­brän­na­re. Ser­ve­ra med va­nilj­glass och vis­pad gräd­de. Ring­la över fly­tan­de ho­nung.

SOM EN TÅR­TA. På jord­gubb­s­chee­seca­ken lig­ger ett lass med här­li­ga bär på vit cho­klad­ga­nach.

GOTT PÅ BURK. Ko­kospar­fait med jord­gub­bar och kladd­ka­ka – an­norlun­da och gott!

SPETT & KA­KA. På spet­ten sit­ter kar­de­mum­ma­ka­ka, jord­gub­bar och marsh­mal­lows.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.