KYLANDE NY­HET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

En ny­het från Eva So­lo är att de­kan­te­ringska­raf­fen har fått ett prak­tiskt ky­le­le­ment som kan hål­la vi­net kallt upp till fy­ra tim­mar. För­va­ras i fry­sen in­nan an­vänd­ning, 799 kro­nor, Eva So­lo.

GAM­MALT TRÄ. Michel­le Fun­din gör konst av gam­malt trä. Al­la bi­tar är sand­papp­ra­de, hand­så­ga­de och se­dan hoppuss­la­de i möns­ter med in­spi­ra­tion från bland an­nat USA:s ur­sprungs­be­folk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.