NATURMATERIAL

Rot­ting och sjö­gräs är vack­ra val för som­ma­rens in­red­ning, ute som in­ne. Rot­ting­stol från Ike­as kol­lek­tion Vik­tigt, 595 kro­nor. Ljuslyk­ta i me­tall klädd med band av tvin­nat sjö­gräs, 14 21 cen­ti­me­ter, 149 kro­nor, H&M ho­me. Loun­ge­set från Bros­te Co­pen­ha­gen,

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

×

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.