ÄT UPP DITT OGRÄS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Form­gi­va­ren Pet­ra Lundberg har ska­pat en print med ät­li­ga och van­ligt fö­re­kom­man­de väx­ter, vil­ka till var­dags of­ta be­trak­tas som ogräs. 30 × 40 cen­ti­me­ter, 225 kro­nor, Scan­di­na­vi­an de­sign facto­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.