Skyd­da mot snig­lar

Att bikar­bo­nat är bra till städ­ning, det vet vi. Men viss­te du att det ock­så gör un­der­verk för träd­går­den? Här får du fy­ra su­per­tips på hur du får fi­na­re ut­om­hus med bikar­bo­nat.

Leva & Bo - - Trädgård - Av MA­RIA K BROMAN Foto ISTOCKPHOTO

3Nu kan du slu­ta ja­ga snig­lar­na med sax el­ler gif­ter. Snig­lar av­skyr ­näm­li­gen ba­sis­ka äm­nen som ­bikar­bo­nat. Häll ut en jämn lin­je med ­bikar­bo­nat runt al­la de väx­ter som ­snig­lar­na äter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.