Få bort mö­gel­svamp

Leva & Bo - - Trädgård -

2Många har pro­blem med mö­gel­svamp i träd­går­den. Det kan du lätt ta bort. Blan­da en te­sked bikar­bo­nat per fy­ra li­ter vat­ten, se­dan spre­jar du på al­la drab­ba­de om­rå­den.

SMAK­RI­KA TO­MA­TER. och Bikar­bo­nat vat­ten hål­ler pa­ra­si­ter­na bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.