Buffé­bröd med ört­smör

Leva & Bo - - Gott För Många -

1 bröd • ¼ pkt färsk jäst, cir­ka 12,5 g • 3 dl vat­ten, 37 gra­der • 1 tsk salt • 1 msk strö­soc­ker • 1 msk oliv­ol­ja till de­gen och

1–2 msk ol­ja till pens­ling • 2 dl durum­ve­te • 4 ½ dl ve­te­mjöl Till for­men: • 2 msk oliv­ol­ja Ört­smör: • 150– 175 g nor­mal­sal­tat smör,

rumstem­pe­re­rat • ½ krm salt • 1 tsk ci­tronsaft • ½ dl fin­hac­ka­de ör­ter, till

ex­em­pel per­sil­ja, dill, kör­vel • strim­lad per­sil­ja till gar­ne­ring

Smu­la ner jäs­ten i en bun­ke. Till­sätt vat­ten och rör om tills jäs­ten lö­ser sig.

Blan­da i salt, soc­ker och ol­ja.

1 2

Blan­da i durum­ve­te och ve­te­mjöl i om­gång­ar. Ar­be­ta de­gen smi­dig för hand i cir­ka 10 mi­nu­ter el­ler i ma­skin i cir­ka 5 mi­nu­ter. Låt jä­sa över­täckt i cir­ka 30 mi­nu­ter.

Häll sme­ten i en väl­ol­jad form el­ler lång­pan­na. Plat­ta ut de­gen och låt den jä­sa över­täckt i cir­ka 30 mi­nu­ter. Pens­la med oliv­ol­jan. Värm ug­nen till 200 gra­der. Gräd­da brö­det i nedre de­len av ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter. Låt kall­na på ett gal­ler ut­an bak­duk och skär i bi­tar.

Ört­smör: Lägg smö­ret i en bun­ke och vis­pa upp det med el­visp. Till­sätt salt och ci­tronsaft och vis­pa ihop. Blan­da i ör­ter­na. Lägg smö­ret i en ser­ve­rings­skål.

Låt stel­na i kyl­skåp i minst en tim­me. Ta fram och låt smö­ret lig­ga i rumstem­pe­ra­tur i cir­ka 10 mi­nu­ter in­för ser­ve­ring­en.

3 4 5 6 7

ÖR­TER. Det här är ett lätt­ba­kat bröd som sma­kar gott till­sam­mans med ört­smör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.