Mid­som­mar­ka­ka med ost­kräm & jord­gub­bar

Leva & Bo - - Gott För Många -

Av­run­da mål­ti­den med en här­ligt saf­tig ka­ka med fluf­fig kräm och som­ma­rens söta jord­gub­bar. 6–8 bi­tar • 1 soc­kerkaks­form, 1 ½ li­ter

+ 1 msk smör till for­men • 1 dl man­del­spån el­ler strö­bröd Ka­ka: • 150 g rumstem­pe­re­rat smör • 2 dl soc­ker • 2 ägg • ½ tsk fin­ri­vet skal från en

väl­tvät­tad apel­sin • ½ dl apel­sinsaft, färsk­pres­sad • 3 dl ve­te­mjöl • 1 tsk bak­pul­ver Kräm: • 200 g cream chee­se,

till ex­em­pel Phi­la­del­p­hia • 3 msk sik­tat flor­soc­ker • 1 dl visp­gräd­de Gar­ne­ring: • jord­gub­bar • flor­soc­ker Sätt ug­nen på 175 gra­der. Smörj for­men med smö­ret. Bröa den med man­del­spån el­ler med strö­bröd, så att bå­de bot­ten och kan­ter­na är täck­ta.

Vis­pa smör och soc­ker vitt och po­röst med el­visp. Till­sätt ett ägg i ta­get och rör om. Smak­sätt med apel­sin­ska­let. Häll i apel­sinsaft och blan­da om. Rör ner mjö­let blan­dat med bak­pulv­ret och blan­da till en jämn smet.

Häll sme­ten i for­men och gräd­da i nedre de­len av ug­nen i cir­ka 40 mi­nu­ter.

Låt ka­kan sval­na nå­got i for­men in­nan den stjälps upp. Låt ka­kan kall­na.

Vis­pa ihop cream chee­se och flor­soc­ker, an­vänd el­visp. Vis­pa i gräd­den, li­te i ta­get.

Top­pa ka­kan med krä­men och jord­gub­bar­na. Sik­ta över flor­soc­ker.

1 2 3 4 5 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.