Nöt­ma­räng­tår­ta

Leva & Bo - - Härligt Sött -

Fan­tas­tis­ka bott­nar – fra­si­ga, nö­ti­ga och lätt­la­ga­de – top­pas med två fyll­ning­ar. 8 bi­tar • 4 dl blan­da­de nöt­ter • 2 dl strö­soc­ker • 4 ägg­vi­tor Fyll­ning 1: • 2 dl visp­gräd­de • 1 msk ka­kao • 2 msk strö­soc­ker Fyll­ning 2: • 500 g Ke­sel­la va­nilj Till gar­ne­ring: • 3 dl visp­gräd­de • ½ li­ter jord­gub­bar

Sätt ug­nen på 150 gra­der. Mal el­ler mixa nöt­ter­na till ett fint mjöl och blan­da med sock­ret. Vis­pa ägg­vi­tor­na till ett fast skum. Vänd ned dem i nöt­bland­ning­en.

Bred ut sme­ten till tre rund­lar à 24 cen­ti­me­ter på plå­tar kläd­da med bak­plåts­pap­per. Gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 25 mi­nu­ter.

Los­sa ge­nast bott­nar­na från pap­pe­ret men låt dem kall­na på pap­pe­ret på plå­ten.

Vis­pa gräd­den lätt till fyll­ning­en. Blan­da ka­kao och soc­ker och rör ned i gräd­den.

Lägg ihop bott­nar­na med fyll­ning­ar­na emel­lan. Vis­pa gräd­den och bred den över tår­tan. Gar­ne­ra med jord­gub­bar.

1 2 3 4 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.