Var hit­tar jag sof­fan?

Hej, jag le­tar ef­ter den rosa sof­fan som syns på om­sla­get till num­mer 1, 2016 av LEVA & BO. Vet ni var den finns? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - ÅSA

Hej, sof­fan he­ter Pra­lin och kan fås i 200 oli­ka ty­ger. Den kos­tar från 9 990 kro­nor och finns hos In­ne­bo­en­de.se. Tav­lor­na på bil­den kom­mer från Bir­git­te Sön­der­gaard och kan kö­pas i LEVA & BO:s konst­gal­le­ri.

PASTELL. Sof­fan Pra­lin finns i 200 oli­ka ty­ger och finns på In­ne­bo­en­de.se. Li­to­gra­fi­er­na ”Pas­sion” och ”Kär­le­kens dans” är gjor­da av Bir­git­te Sön­der­gaard och går att kö­pa på ex­pres­sen.se/le­va­och-bo/konst­gal­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.