”Grö­na väx­ter pry­der var­je rum”

Ma­til­da och Da­vid flyt­ta­de till en sex­tio­tals­vil­la i den små­länds­ka små­sta­den Ek­sjö. Pa­ret blås­te ut allt och re­no­ve­ra­de. – Jag är svag för lju­sa träslag och oli­ka ny­an­ser av grått, sä­ger Ma­til­da. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Ma­til­da 25, Da­vid 25 och so­nen Al­lan 1,5. En sex­tio­tals­vil­la i Ek­sjö. Hu­set är en 95 kvadrat­me­ter stor en­plans­vil­la med käl­la­re. @ma­til­d­af­ri­daes­ter.

Hu­set: Instagram:

1 MATDELEN

”Jag har blan­dat sex styc­ken helt oli­ka sto­lar kring bor­det. I ta­ket häng­er en vit PH-lam­pa.”

2 BARNRUM

”Vår son Al­lans rum! Det var kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet när jag såg räv­ta­pe­ten i fär­g­af­fä­ren.” GRÖNT

”Grö­na väx­ter kan jag in­te få nog av. Spe­ci­ellt in­te kak­tu­sar.”

3 KÖ­KET Mäs­sings­kra­nen var det en­da vi ut­gick ifrån när vi gjor­de kö­ket. Den skul­le vi ba­ra ha! VI­SA DITT HEM! Vill du ock­så vi­sa upp ditt hem i LEVA&BO? Mej­la di­na bäs­ta bil­der på ditt hem, och en bild på dig själv till oss! Har du instagram? Glöm in­te att skic­ka med adres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.