FJÄDERLÄTT PRINT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Fi­na fjäd­rar på print Light as a fe­at­her, av il­lust­ra­tö­ren Ma­til­da Svens­son. 40 30 cen­ti­me­ter, 500 kro­nor, finns i LE­VA & BO:s web­bu­tik!

FJÄD­RAR & FÄRG. Lu­lu Car­ter har in­spi­re­rats av oli­ka ur­sprungs­be­folk­ning­ar, na­tu­ren och surf­kul­tu­ren. ”Det har all­tid känts na­tur­ligt att jag ska gö­ra en egen kol­lek­tion”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.