In­re­da­ren som gil­lar ex­tra allt

Ål­der: Fa­milj:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

39. Erik, bar­nen Del­la och Bep­pe. Sö­der­malm, Stock­holm. In­re­da­re och dri­ver en by­rå som hjäl­per va­ru­mär­ken med si­na bil­der. isa­bel­le.el­le­de­co­ra­tion.se.

Bor: Gör: Blogg: Instagram:

@isa­bel­lemcal­lis­ter

PER­SON­LIGT ÄR BÄST. In­re­da­ren ­Isa­bel­le ­McAl­lis­ter blan­dar gär­na oli­ka sti­lar i sin in­red­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.