Sto­ra ytor & ve­ran­da

Namn: Till­ver­ka­re: Om hu­set:

Leva & Bo - - Husguide -

Tra­di­tion 78. Väst­kust­stu­gan. Ett hus i tra­di­tio­nell stil med sto­ra ytor och ve­ran­da. Yt­ter­väg­gar och gav­lar till­ver­kas i stor­block­se­le­ment med föns­ter och dör­rar mon­te­ra­de. Tak­sto­lar och bjäl­kar i trä. 3-glas­föns­ter och plåt­tak. 78,5 kvadrat­me­ter. 5 rum och kök. Byggsats från 1 079 400 kro­nor, to­ta­lent­re­pre­nad (ex­klu­si­ve schakt och ut­vän­dig mål­ning) från 2 169 800 kro­nor.

Yta: An­tal rum: Pris:

Ex­em­pel på pa­ket att kö­pa till:

bras­ka­min och vär­me­sy­stem. vast­kust­stu­gan.se.

Läs mer:

Lyx­i­ga­re kök,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.