Mo­dernt & sto­ra föns­ter

Namn: Till­ver­ka­re: Om hu­set:

Leva & Bo - - Husguide -

Ef­fekt 111. Väst­kust­stu­gan. Mo­dernt hus med sto­ra föns­ter­par­ti­er ger ett här­ligt ljus. Till­ver­kas i block med föns­ter och dör­rar mon­te­ra­de i bloc­ken. Tak­sto­lar och bjäl­kar av trä, mon­te­ras på plats. 111,4 kvadrat­me­ter. 5 rum och kök. Byggsats från cir­ka 941 300 kro­nor, to­ta­lent­re­pre­nad (ex­klu­si­ve schakt och ut­vän­dig mål­ning) från 1 822 100 kro­nor.

Yta: An­tal rum: Pris:

Ex­em­pel på pa­ket att kö­pa till:

Oli­ka ty­per av tak, an­nan färg på plå­ten, lyx­i­ga­re föns­ter­bän­kar. vast­kust­stu­gan.se.

Läs mer:

LE­VA&BO •

GLASVERANDA. Ett tra­di­tio­nellt hus med sto­ra ytor och ve­ran­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.