A

Leva & Bo - - Husguide -

Rox­en. Fis­kar­he­den­vil­lan. Fri­tids­hus i mo­dern stil som går att änd­ra så att hu­set pas­sar in i mil­jön. Ute­plat­sen går att gla­sa in. Levereras med en grund­må­lad pa­nel, vit­må­la­de­3-glas­föns­ter och med köks­in­red­ning från Bal­lings­löv. 82,1 kvadrat­me­ter. Fy­ra rum och kök. Från 860 000 kro­nor.

sov­rum till ba­stu. fis­kar­he­den­vil­lan. se

Läs mer:

Gör om ett

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.