Byggt av na­tur­ma­te­ri­al

Yta: An­tal rum: Pris: Ex­em­pel på pa­ket att kö­pa till: Läs mer: Namn: Till­ver­ka­re: Om hu­set:

Leva & Bo - - Husguide -

Lan­det 36. Som­mar­nö­jen. Be­står av två se­pa­ra­ta de­lar med varsin en­tré. Tänkt som ett kom­ple­ment­hus men går att in­re­da med kök och bad­rum. Ar­ki­tektri­tat, ge­di­get med ge­nom­gå­en­de na­tur­ma­te­ri­al. Glas­par­ti­er, föns­ter och dör­rar till­ver­ka­de vid svens­ka snic­ke­ri­er. 36 kvadrat­me­ter. Går att få upp till fy­ra sov­rum. Från 895 000 kro­nor. Ett pent­ry, to­a­lett, dusch och ba­stu. Utom­hus­dusch. som­mar­no­jen.se.

Läs mer:

SVART FASAD. Ar­ki­tektri­tat, ge­di­get hus med ge­nom­gå­en­de na­tur­ma­te­ri­al. LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.