Må­la i vil­ken färg du vill

Namn: Till­ver­ka­re: Om hu­set:

Leva & Bo - - Husguide -

Har­ry. Skåns­ka bygg­va­ror. Levereras obe­hand­lat och mås­te må­las. Byggsats mås­te mon­te­ras, tak­be­kläd­nad in­går ej. 25,1 kvadrat­me­ter. Ett oin­rett rum. 137 995 kro­nor.

skanska­bygg­va­ror.se. Finns in­te.

ETT RUM. Hu­set levereras obe­hand­lat och du får må­la det i din fa­vo­rit­färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.