Pas­sar per­fekt i skär­går­den

Namn: Till­ver­ka­re: Om hu­set:

Leva & Bo - - Husguide -

Eskö loft 140. Häl­singe fjäll- & kust­hus. Ar­ki­tektri­tat hus som är tänkt att lig­ga i skär­går­den el­ler vid kus­ten. Kny­ter an till tra­di­tio­nell, svensk bygg­stil. Ener­gi­snålt, mon­te­rings­fär­digt med ljusin­släpp från sto­ra föns­ter. Lig­gan­de yt­te­ra­nel, iso­lerglas­föns­ter och trap­pa i ek. 79 kvadrat­me­ter. 3 rum och kök, plus loft. Från 898 900 kro­nor.

ba­stu.

Läs mer:

hal­singe.se. Car­port med för­råd,

SKÄRGÅRDSHUS. Ener­gi­snålt, mon­te­rings­fär­digt med ljusin­släpp från sto­ra föns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.