Byggt kring ett atri­um

Namn: Till­ver­ka­re: Om hu­set:

Leva & Bo - - Husguide -

KS 120. Som­mar­nö­jen. Lyx­igt hus av in­ter­na­tio­nell klass. Hu­set är byggt kring ett atri­um, där det står ett träd. Al­ta­nen nås från fle­ra rum. Nyc­kel­fär­digt i na­tur­ma­te­ri­al, mas­si­va trä­föns­ter med iso­lerglas och mas­si­va ol­ja­de trä­golv. Hu­set är vin­te­ri­so­le­rat och kö­ket är byggt av snic­ka­re. Kom­plett bad­rum med na­tursten. 120 kvadrat­me­ter. 4 rum och kök. 4 250 000 kro­nor. Går att få eg­na lös­ning­ar som tas fram av ar­ki­tekt. som­mar­no­jen.se.

Läs mer:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.