RENSA BORT OGRÄSET

Leva & Bo - - Vackra Ängsblommor -

2Bör­ja med att rensa plat­sen från ogräs två–tre vec­kor in­nan du sår. Då hin­ner de ogräs­frön som finns i jor­den gro och du kan lätt ta bort dem. När ängs­blom­mor­na väl har eta­ble­rat sig hål­ler ogräset sig bor­ta lät­ta­re. All­ra bäst är att lå­ta äng­en lig­ga i trä­da ett år för att bli av med rik­tigt job­bi­ga ogräs. Men det går ock­så bra att hop­pa över det sta­di­et. Den bäs­ta jor­den är nä­rings­fat­tig, sand­blan­dad mull­jord. Ren sand­jord till­sät­ter du ogöds­lad torv el­ler gräs­fri kom­post i. Ler­jord blan­das upp med grovt grus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.