VÄLJ FRÖ MED OM­SORG

Leva & Bo - - Vackra Ängsblommor -

3Nu­för­ti­den finns svens­ka ängs­frö­bland­ning­ar med blommor som trivs i svenskt kli­mat. ­Wei­bulls och Pra­tensis har bland­ning­ar för oli­ka jor­dar. Pra­tensis­har även ängs­plan­tor i kru­ka om man vill få fart på äng­en re­dan förs­ta året. Men det går även att plan­te­ra in vil­da väx­ter. Det görs bäst på hös­ten. Blommor som kan plan­te­ras in är bland and­ra skogs­klö­ver, ängs­vi­ol, smör­blom­mor och blå­eld.

FÖRGÄTMIGEJ. Söt blom­ma som finns i fle­ra fär­ger men är mest känd i en ljus­blå va­ri­ant. Trivs i fuk­tig jord och är tvåå­rig men frö­sår sig lätt. Väx­er bäst i sol el­ler halv­skug­ga. Rensa in­te bort plan­tor­na på hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.