HÄR TRIVS VÄXTERNA

Lä­gen: & torrt:

Leva & Bo - - Vackra Ängsblommor - KÄL­LA: PRA­TENSIS.SE

ÅÅTor­ra Back­sip­pa, back­tim­jan, gulmå­ra,

katt­fot, li­ten blåklocka, ängs­vi­ol. ÅÅKalkrikt Kungs­myn­ta, brud­bröd, ci­o­ria,

fältvädd. ÅÅNor­mal­fuk­tig Gull­vi­va, gulmå­re, hum­le­bloms­ter, röd­klint, åker­vädd, mid­som­mar­bloms­ter, prästkrage. ÅÅFuk­tig Borst­tis­tel, gul svärds­lil­ja,

gök­bloms­ter. ÅÅFjä­rils­väx­ter: Kungs­myn­ta, katt­fot, sol­vän­da,

tjär­bloms­ter, vädd­klint.

jord: jord:

VALLMO. Blir en vac­ker färg­klick och blom­mar vilt på många plat­ser i lan­det. Finns i oli­ka ängs­blom­me­bland­ning­ar, el­ler som plan­ta. Välj en sort som pas­sar den jord du har. En tå­lig växt som spri­der sig med ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.