SLÅ ÄNG­EN MED LIE

Leva & Bo - - Vackra Ängsblommor -

5Göds­la in­te din bloms­teräng, det är myc­ket ­vik­tigt! Slå se­dan äng­en med lie, el­ler med röj­såg, i slu­tet av som­ma­ren.­Låt se­dan hö­et lig­ga kvar för att växterna ska fröa. Om man in­te slår äng­en kom­mer de sen­blom­man­de ar­ter­na att dö ut ef­ter hand. Ta se­dan bort grä­set på hös­ten och klipp med gräs­klip­pa­ren. Då får vår­blom­mar­na en chans att ta sig och du kan få en blom­man­de äng från ti­dig vår till sen som­mar. Låt in­te klip­pet lig­ga kvar för länge, då för­mult­nar det och göds­lar mar­ken. Låt där­e­mot lö­ven lig­ga kvar och skyd­da plan­tor­na. De in­ne­hål­ler ock­så väl­be­höv­lig nä­ring. Krat­ta på vå­ren in­nan vit­sip­por­na kom­mer upp. Men ta in­te al­la löv, någ­ra är bra för dagg­mas­ken att kä­ka på. Det tar allt­så någ­ra år in­nan du får en väl fun­ge­ran­de ­bloms­teräng. Men det kan det va­ra värt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.