KOM­BI­NE­RA MED GRÄS

Leva & Bo - - Vackra Ängsblommor -

4Om du sår en ängs­frö­bland­ning så då glest och kom­bi­ne­ra med en gräs­sådd. Då är det svå­ra­re för ogräset att kom­ma upp. Till en yta på 100 kvadrat­me­ter – an­vänd 100 gram bloms­ter­frö och 500–800 gram gräs­frö. Myl­la ner frö­na med en krat­ta och plat­ta se­dan till jor­den med en spa­de. Om du sår i maj–ju­ni mås­te du va­ra be­redd på att vatt­na in­nan frö­na gror. Det finns även oli­ka mat­tor med frö­er av ängs­blom som ba­ra går att rul­la ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.