Kyck­ling­paj med äde­lost & broc­co­li

Leva & Bo - - Lättlagat -

6–8 por­tio­ner Paj­deg: • 3 dl ve­te­mjöl • ½ dl val­nötskär­nor • 125 g smör • 2 msk vat­ten Fyll­ning: • 400 g stekt el­ler gril­lat

kyck­ling­kött • 250 g broc­co­li • 3 sal­lads­lö­kar • 140 g gräd­dä­de­lost • 4 ägg • 3 ½ dl stan­dard mjölk • 1 dl ri­ven gra­tängost • salt, pep­par To­mat­sal­lad: • 250 g gu­la och rö­da små

plom­mon­to­ma­ter • 3 sal­lads­lö­kar • 1 msk färsk ore­gano

Mät upp ve­te­mjöl, val­nötskär­nor och smör i små­bi­tar i skå­len till mat­be­re­da­ren med kni­ven mon­te­rad.

Kör till en smu­lig mas­sa. Till­sätt vatt­net och kör tills det bil­das en deg­boll.

Ta upp de­gen med mjö­li­ga hän­der och tryck ut i en paj­form med lös­tag­bar kant, cir­ka 26 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter.

Plas­ta pa­jen och ställ i ky­len i minst 30 mi­nu­ter.

Värm ug­nen till 225 gra­der. Nag­ga paj­de­gen med en gaf­fel och för­gräd­da pajska­let i cir­ka 10 mi­nu­ter.

Skär kyck­ling­köt­tet i tär­ning­ar och för­de­la i pajska­let. Ska­la stjäl­ken till broc­co­lin. Skär den i tun­na ski­vor och bu­ket­ter­na i mind­re bi­tar. Skär sal­lads­lö­ken i ski­vor.

För­väll broc­co­li och sal­lads­lök i en skål i mikron med 2 msk vat­ten i cir­ka 3 mi­nu­ter på full ef­fekt. Häll av vatt­net, spo­la av med kallt vat­ten. Låt det rin­na av.

För­de­la bi­tar­na till­sam­mans med smu­la­de bi­tar av äde­los­ten i pajska­let. Strö över gra­tängos­ten.

Sänk vär­men i ug­nen till 200 gra­der. Vis­pa sam­man ägg och mjölk i en skål och kryd­da med salt och pep­par.

Häll ägg­stan­ning­en för­sik­tigt över fyll­ning­en. Gräd­da pa­jen i mit­ten av ug­nen i cir­ka 30 mi­nu­ter.

Skär to­ma­ter­na i hal­vor och sal­lads­lö­ken i ski­vor. Blan­da och ser­ve­ra på och till pa­jen. Strö över färsk ore­gano.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.