Taco­s­tek­ta kyck­ling­ben med me­lon- & to­mat­sal­sa

Leva & Bo - - Lättlagat -

4 por­tio­ner • Cir­ka 1 kg kyck­ling­ben • 1 på­se taco krydd­mix, 28 g • 2 msk ketchup • 2 msk raps­ol­ja • 2 msk vat­ten Me­lon- och to­mat­sal­sa: • 1 ga­li­a­me­lon • ½ gur­ka • 1 scha­lot­ten­lök • 250 g rö­da och gu­la plom­mon

el­ler cock­tail­to­ma­ter • ½ li­me, pres­sad saft • 1 msk oliv­ol­ja • salt, pep­par • 2 hjärt­sal­lad Gar­ne­ra med: • 2 msk hac­kad per­sil­ja

Värm ug­nen till 200 gra­der. Blan­da sam­man krydd­mix­en med ol­ja, vat­ten och ketchup till en

1

ma­ri­nad i en fry­spå­se. Lägg ner kyck­ling­be­nen och gnid runt ma­ri­na­den. Låt lig­ga i en tim­me.

Lägg över kyck­ling­be­nen i en smord ugns­fast form och stek dem i cir­ka 45 mi­nu­ter. Lägg över på ser­ve­rings­fat.

Sal­sa: De­la me­lo­nen och gröp ur kär­nor­na. Gröp ur och tär­na me­lo­n­köt­tet. De­la gur­kan på läng­den och gröp ur kär­nor­na. Skär den i små tär­ning­ar. Ska­la och fin­hac­ka lö­ken. De­la to­ma­ter­na i små bi­tar.

Blan­da sam­man i en skål och smak­sätt med li­mesaft, ol­ja, salt och pep­par.

Lägg två ske­dar sal­sa i var­je hjärt­sal­lads­blad och lägg på fa­tet. Lägg res­ten av sal­san i en av me­lo­nskals­hal­vor­na. Strö över hac­kad per­sil­ja.

2 3 4 5

HJÄRT­SAL­LAD. Smak­rik kyck­ling till­sam­mans med som­rig sal­sa är lätt att lyc­kas med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.