Gra­vad och rim­mad lax, vad är skill­na­den?

Vad blir skill­na­den när man gra­var el­ler rim­mar lax­en? Vad jag kan se är in­gre­di­en­ser­na sam­ma, salt och soc­ker.

Leva & Bo - - Fråga Oss - EVA

Visst stäm­mer det, det är ba­ra pro­por­tio­ner­na som skil­jer. Den ­gra­va­de lax­en görs med mer soc­ker än den rim­ma­de. Lax kan ock­så rim­mas helt ut­an soc­ker. Den rim­ma­de lax­en upp­levs of­ta som li­te le­na­re och mju­ka­re i kon­si­sten­sen än den gra­va­de. Dill­stu­vad po­ta­tis ­ är det klas­sis­ka till­be­hö­ret till rim­mad lax, el­ler färsk­po­ta­tis och ­dill­ma­jo­näs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.