Var hit­tar jag skå­pet?

Var kan jag hit­ta skå­pet med små­för­va­ring som var med på si­dan 27 i LE­VA & BO num­mer 23? Det står att det kom­mer från Ikea, men hit­tar in­te skå­pet i de­ras sor­ti­ment. Tack på för­hand. Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - GU­NIL­LA MAGNUSSON

Skå­pet är av björk och he­ter Ikea PS Sin­ka. Den ingick i Ike­as PS-kol­lek­tion 2010 och sål­de snabbt slut. Ty­värr kom den ald­rig till­ba­ka i ut­bu­det. Skå­pet är väl­digt po­pu­lärt och är där­för svårt att hit­ta även på andra­hands­mark­na­den.

FÖR­VA­RING. Skå­pet av björk ingick i Ike­as PS-kol­lek­tion 2010 och sål­de snabbt slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.