LYKTA I SIL­VER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Det blir fort­satt samarbete mel­lan smyc­kes­de­sig­ner La­ra Bo­hinc och ­Skul­tuna. I sep­tem­ber kom­mer lyk­tor­na The Lon­don col­lec­tion i sil­ver. Finns i fy­ra mo­del­ler, 598-998 kro­nor, ­Skul­tuna. com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.