BLÅ PANTON-STOL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

2016 skul­le den dans­ka de­sig­nern Ver­ner Panton ha fyllt 90 år. För att upp­märk­sam­ma det­ta kom­mer det dans­ka de­sign­fö­re­ta­get Ver­pan med en ny och hit­tills okänd mat­stol de­sig­nad av Panton 1967. Se­ri­es 430 he­ter den. Här i mid­natts­blått tyg, pris från 5 745 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.