För­fat­ta­re & konst­när

Ål­der: Bor: Gör:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

32. Nac­ka. Ent­re­pre­nör, för­fat­ta­re, konst­när.

Ak­tu­ell med:

­” Jord­gubbs­bo­ken” (Ben­zer publishing).

Hem­si­da:

­an­na­ben­son. se.

In­stagram:

@ben­sont­he­ar­tist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.