STÄLL UT KAKTUSARNA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Kak­tu­sen trivs ut­märkt ut­om­hus som­mar­tid. Ställ den i so­len, gär­na till­sam­mans med fle­ra kak­tu­sar i kru­kor. Vatt­na re­jält och låt se­dan jor­den tor­ka lätt fö­re näs­ta vatt­ning, kak­tu­sar får in­te stå i vat­ten, tip­sar Bloms­ter­lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.