RUN­DA VÄXT­HUS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nu kom­mer De­sign house Stock­holms mi­ni­växt­hus Grow i en stör­re ver­sion. Form­gi­ven av Ca­ro­li­ne Wet­ter­ling. Glas­ku­pans öv­re del är för­sedd med en li­ten pip som gör det en­kelt att vatt­na din växt. Stor, cir­ka 495 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.