För­fat­ta­re & blog­ga­re

Ål­der: Fa­milj: Bor:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

21. Jät­tes­tor. Va­sas­tan, Stock­holm. Blog­gar på Metro mo­de, skri­ver och il­lu­stre­rar ak­tu­ell med ro­ma­nen ”Stan­na” som kom­mer ut på Bon­ni­er Carl­sen i höst. ­ flo­ra.met­ro­mo­de.se. flo­rawis.

Gör: Blogg: In­stagram:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.