VAC­KER BLOMSTERBUSKE

Leva & Bo - - Perenner -

3Busk­pi­o­nen, Pae­o­nia suff­ru­ti­co­sa, även be­nämnd som träd­pi­on, kal­las för ”värl­dens vack­ras­te bus­ke”. I maj slår de ut si­na tall­riksto­ra blom­mor som väc­ker stor be­und­ran. Busk­pi­o­nens blom­ning är kort, men hän­fö­ran­de vac­ker och dof­tar un­der­bart. Det är först de se­nas­te åren som man har fått upp ögo­nen för busk­pi­o­nen och dess skön­het, där­för är den hel­ler in­te så van­lig i vå­ra träd­går­dar. Med ti­den väx­er de upp till bus­kar el­ler små träd, som kan bli upp till två me­ter hö­ga och ha fle­ra hund­ra blom­mor sam­ti­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.