PLAN­TE­RA I KALKRIK JORD

Leva & Bo - - Perenner -

4Pio­ner vill helst ha en djup, nä­rings­rik, väl­drä­ne­rad, och nå­got fuk­tig och ler­blan­dad jord, och den får gär­na in­ne­hål­la kalk. Göds­la, men myl­la ner det cir­ka 15 cen­ti­me­ter från plan­tan för att und­vi­ka bränn­ska­da. Över­göds­la in­te! Dju­pet på plan­te­ring­en ska va­ra 5–6 cen­ti­me­ter, men man ska kom­ma ihåg att even­tu­ell frost kan skju­ta upp nyplan­te­ra­de röt­ter. Där­för är det bra med täck­ning de förs­ta vint­rar­na. Bäs­ta tid att plan­te­ra på är hös­ten men det fun­ge­rar även på vå­ren, men då krävs det att man har koll på att den in­te tor­kar ut.

BUSKTRÄD. Upp till två me­ter hög kan busk­pi­o­nen bli. TÄCK RÖT­TER­NA. ­Förs­ta åren ef­ter plan­te­ring är det säk­rast att täc­ka ­jor­den runt röt­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.